Biti radioamater 65 let

Slavko Miroslav Mihec je že 65 let član radikluba Maribor. Zato zadnji fotoalbum, s katerim po devetih letih zaključujem urejanje internetne strani "Zgodovina radioamaterstva v Mariboru", namenjam našemu najstarejšemu in častnemu članu našega radiokluba Slavku, ki bo letos dopolnik 90 let. Vseh teh 21 slik sem si v januarju 2015 izposodil iz njegove zanimive zbirke slik.
Delavnica Radioamaterji pri praktičnem delu v delavnici radiokluba Maribor Center na Koroški cesti 19 leta 1949. Takrat se je radioklub imenoval še Radioamatersko društvo Maribor. Prvi z leve je Emerik Dobaja, tretji z desne je Dušan Fugina in drugi z desne je Slavko Mihec. : Delavnica Delavnica Radioamaterji pri praktičnem delu v delavnici radiokluba Maribor Center na Koroški cesti 19 leta 1949. Radioklub se je kasneje preselelil na Gregorčičevo 30, te prostore pa je uporabljal Radio Maribor. Prvi z desne je dolgoletni predsednik radiokluba Stanko Vajngerl, drugi z desne Slavko Mihec in tretji z desne Feliks Verzela, kasnejši uspešen modelar radijsko vodenih modelov. : Delavnica Domžale Leta 1952 je Radioklub Maribor Center priredil obisk in ogled RTV Ljubljana in SV oddajnik Domžale. Ta slika je bila posneta na dvorišču oddajnika, v ozadju med vejami dreves se vidi oddajni stolp. Na sliki prepoznam samo predsednika Stanka Vajngerla z očali, desno poleg njega Franc Zupan, levo od predsenika pa Slavko Mihec. : Domžale Občni zbor Leta 1956 v učilnici RK Maribor Center na Gregorčičevi 30, kamor se je radioklub preselil s Koroške ceste. Od leve proti desni: Reberšek Vinko, Porenta Janez, Župevc Milan ( kasnejši znani RTV serviser), Kirbus Franc ( Franček iz skladišča radiokluba), Cizej Dušan ( kasnejši predsednik), Vajngerl Stane ( legendarni predsednik, ki se je zaradi trenj v radioklubu predčasno za vedno umaknil iz radioamaterstva), Ferš Julijan, Flis Jože ( leta 1951 prvi uradni operator na postaji YU3ABC ), Dagosta Vlado, prof. Ostrovška Jože, Klanjšček xxx, Molk Franc, Zupan Franc ( poznan s čarovniškimi nastopi ), Mihec Slavko, Filipčič Jože, Peroci xxx : Občni zbor
Podelitev priznanja Leto 1956, občni zbor RK Maribor Center na Gregorčičevi 30. Predsednik RK Stanko Vajngerl podeljuje priznanje Slavku Mihecu za njegovo požrtvovalnost in trud pri vodenju tečajev. : Podelitev priznanja A tečaj radiotehnike Pomlad leta 1958, učilnica Radiokluba Maribor Center na Gregorčičevi 30, A-tečaj radiotehnike, predavatelj Slavko Mihec. : A tečaj radiotehnike Tečajniki Pomlad leta 1958, dvorišče Radiokluba Maribor Center na Gregorčičevi 30, tečajniki A-tečaja radiotehnike (začetniška stopnja), predavatelj Slavko Mihec. : A tečaj radiotehnike Stanko Vajngerl Predsednik Radiokluba Maribor Center Stanko Vajngerl pri sestavljanju radijske postaje. Kot prvi podpredsednik in kasnejši večkratni predsednik radiokluba je deloval od 1946-tega leta pa do 17. 1. 1963, ko se je umaknil iz radioamatersva zaradi nesoglasij v radioklubu. Res škoda za radioamaterstvo. Kot mlademu članu radiokluba so se mi te kregarije zdele kot boj za oblast v radioklubu. : Stanko Vajngerl
Srečanje dveh klubov Leta 1956 v Kovinarski menzi na Teznem. Srečanje radioamaterjev iz obeh mariborskih radioklubov, iz radiokluba Maribor Center in iz radiokluba "Martin Konšak" Tezno. Prvi z leve spredaj: Danilo Jus, za njim se skriva Karel Grabenšek (bodoči sekretar ZRS), v prvi vrsti drugi od leve je Oton Hudeček ( takratni sekretar ZRS), naprej v desno je Slavko Mihec in Duško Burger. Med njima zadaj pred levem podbojem vrat Albert Fortič. V temnem suknjiču in srajci ter v beli kravati je Dušan Klepej. Čisto na desnem robu slike gleda proti sredini Aco Pipan, pred njim stoji Franc Javornik z belim robčkom, za njim Bojan Kresnik in levo od njega Zdenko Trstenjak, ki se obrača proti Bojanu Kresniku. : Srečanje radioklubov Dva radiokluba združena 14. aprila 1973. Združitveni občni zbor obeh mariborskih radioklubov Center YU3ABC in Tezno YU3BUV. Slika je posneta pred Domom družbenih organizacij v Mariboru, kjer je potekala združitvena konferenca obeh radioklubov. : Združena 2 radiokluba Izpit za operatorje Osnovna šola Starše 1. junija leta 1974, foto Ciril Derganc: Izpitna komisija za polaganje izpita za III. klaso radio operatorjev in učenci OŠ Starše, kandidati za izpit. Od leve zadaj stojijo: Vili Šprah, Drago Grabenšek ( sekretar ZRS), Slavko Mihec, Drago Frangež, Aco Pipan in Drago Ozmec ( učitelj praktičnega pouka na OŠ Starše). V prvi vrsti kandidatka Mirjana Vršič. Druga vrsta od leve : Zlatko Škerlak, Marko Derganc ( sedaj S51DS), Mirko Sel ( sedaj S51RE), Franci Škerlak, Darko Klajderič. Tretja vrsta od leve : Mojca Derganc, Marjan iz ABC, Zoran Vobič, Ivan Dobnik( sedaj S51DI), Franc Krajnc. : Izpiti za operatorje Izpitna komisija Osnovna šola Starše leta 1975. Izpitna komisija za polaganje izpita za II. klaso radio operatorjev: od leve: Slavko Mihec, Vili Šprah, Dušan Cizej, Dušan Leskovec, Drago Frangež, Stane Prajnc in Aco Pipan : Izpitna komisija
Mladi operatorji Osnovna šola Starše leta 1975 ob priložnosti polaganja izpitov za II. kategorijo operatorjev: v ospredju Slavko Mihec, v ozadju: Darko Škerlak, Darko Klajderič, Mirjana Vršič in Ivan Dobnik ( sedaj S51DI) : Mladi operatorji Radioamaterska stojnica Dvorana Tabor 1995. leta, stojnica radiokluba Maribor, na levi strani Slavko Mihec, na desni Bojan Wigele z mlado obiskovalko. : Radioamaterska stojnica Slavko in Jože 22. novembra 1989 na obisku pri Jožetu Flisu, to je pri tistem Jožetu, ki je davnega leta 1951 naredil prvo uradno zvezo na klubski postaji YU3ABC. : Dva prijatelja Knjižničar Jesen 2000, radioklub Maribor na Partizanski cesti, na dvorišču Lesnine: dolgoletni knjižničar Slavko Mihec ureja revije, na katere je naročen radioklub. : Knjižničar
Knjižničar Jesen 2000, radioklub Maribor na Partizanski cesti, na dvorišču Lesnine: dolgoletni knjižničar Slavko Mihec ureja revije, na katere je naročen radioklub. "DL QTC", revija nemških radioamaterjev je priljubljeno klubsko čtivo. : Knjižničar Slavko na strehi Avgust 1987. Slavko Mihec takrat še YU3UMH, montira UKV anteno na dimnik stanovanjskega bloka na Ljubljanski pri bolnišnici. : Montaža UKV antene UKV antena Oktober 2003, po 16-tih letih uporabe, Slavkova antena še vedno dela brezhibno, glej prejšnjo sliko. : UKV Antena Radioamaterski kotiček Zima 1995/96: Slavko Mihec je radiomater stare šole, zato ima opremljen amaterski kotiček, v katerem si sam izdela nekatere radioamaterske naprave. Na sliki je gradnja napajalnika 12V/10A. V sredini je tiskanina s hladilnim telesom, na levi zraven transformnator in čisto levo dva merilna instrumenta. : Radioamaterski kotiček
Radioamater planinec Na koncu tega pod-albuma se Slavko Mihec predstavi še kot radioamater planinec. Na vrhu Snežnika avgusta 1997 z ročno UKV postajo in anteno HB9CV vspostavlja zveze z drugimi radioamaterji po Sloveniji in čez mejo. To je čar planinstva in radioamaterstva hkrati. Foto Jože Breščak. Konec albuma : Radioamater planinec